KONDENSĀCIJAS TVAIKA ĢENERATORS

QUADRISTAR B

-Karstā ūdens ģenerators ar kondensāciju, vertikālā konfigurācija un zema siltuma slodze.

-Komplektā kopā ar degļi ar iepriekšējo sajaukšanu ar ļoti zemu piesārņojošo vielu emisiju, ar tiešu dūmgāzu plūsmu caur siltummaini.

-Katls ar augstu ūdens saturu un ļoti zemu spiedienu  ūdenskontūrā.

-Sastāv no četriem modeļiem ar siltuma jaudu no 70 kW līdz 320 kW.

-Dūmgāzu kontūrs pilnībā ir izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 316 TI. Siltummainis izgatavots no patentētā spirālveida caurules, kas paredzēta siltumapmaiņas un dūmgāzu kondensācijas optimizācijai.

-Priekšjaukšanas deglis ar difūzijas režģi un mikroliesmas dedzināšanas metāla režģi. Deglis ar frontālo sadegšanu, ar kompaktiem vertikāliem izmēriem dūmgāzu siltumapmaiņas nodrošināšanai visā siltummainīgā garumā. Ātrās atvēršanas sistēma sadegšanas kamerā (pa labi vai pa kreisi), pārbaudei un aokalpošanai.

-Katla vadības elektronika, ar spēju pārvaldīt kaskādes sistēmas ar loģiku "vadošais-dzenamais", karstā ūdens ražošanu sadzīves vajadzībām ar uzkrāšanas cilindra un apkures sistēmas sūkņa palīdzību ar izplūdes temperatūras kompensāciju.

-Dūmgāzu izeja ar karstā ūdens ģeneratora labas un kreisas puses.

-Tiek aprīkots ar pretējo vārstu, kas novērš dūmgāzu atpakaļgaitu caur katlu.

-Ļoti augsta efektivitāte līdz 109,6% pareizos ekspluatācijas apstākļos.

-Lielais ūdens tilpums karstā ūdens ģeneratorā nozīmē, ka katlu var savienot ar sistēmu, bez nepieciešamības izmantot kolektorus ar maziem zaudējumiem un var strādāt ar maksimālo temperatūras starpību 50 °C starp plūsmu un atgriešanu sistēmā.

-Divkārša atpakaļgaita katlā (zema un vidējā temperatūra), lai pareizi pārvaldītu divas sistēmas dažādās darba temperatūrās un garantētu maksimālo saslāņošanos katla iekšienē un maksimālo KPD siltuma bloku.

-Mikroliesmas deglis nodrošina degšanu ar ļoti zemu emisijas līmeni.

-Mikroprocesoru elektronu sadegšanas vadība, kas ļauj regulēt karstā ūdens ģeneratora darbību līdz 20% no maksimālās jaudas.