KOMPRESORA UN KONDENSORA VIENĪBAS ĀRĒJAI UZSTĀDĪŠANAI

CMA2 – CMA2 HE

-Šī kondensācijas sērija atbilst prasībām mazu un vidēju dzīvojamo telpu dzesēšanai un sildīšanai.

-Piemērots uzstādīšanai ārpus telpām, un to var savienot ar ārēju siltummaini, kas īpaši paredzēts visas saražotās dzesēšanas enerģijas (un apkures gadījumā, ja ir atgriezeniskas iekārtas) nodošanai uzņēmuma telpās.

-Aukstumaģenta shēma, kas uzstādīta no gaisa plūsmas izolētā nodalījumā, lai vienkāršotu apkopi, ir aprīkota ar ritināšanas kompresoru, kas uzstādīts uz triecienu absorbējošiem balstiem, aksiālajiem ventilatoriem ar aizsargājošām režģiem, ar spirālveida spoli, kas izgatavota no vara caurulēm un alumīnija režģa ribām, un slēgvārstiem šķidruma un gāzes padeves līnijās. . Turklāt atgriezeniskās iekārtas tiek piegādātas komplektā ar atpakaļgaitas cikla vārstu, termostatisko izplešanās vārstu (darbojas sildīšanas režīmā) un šķidruma krātuvi.

-Ķēde ir aprīkota ar augsta un zema spiediena drošības slēdžiem.

-To var aprīkot ar mainīga ātruma ventilatora vadības sistēmu, kas ļauj iekārtām darboties zemā āra temperatūrā dzesēšanas režīmā un augstā āra temperatūrā sildīšanas režīmā, kā arī šādos darbības apstākļos var samazināt trokšņa līmeni.

-Pēc piegādes tie ir aprīkoti ar āra temperatūras sensoru, kas iepriekš uzstādīts instalācijā, kas ļauj uzraudzīt klimatiskos apstākļus.

-Aprīkots ar fāzu uzraudzības ierīci un pareizu fāzu secību.

-Tiek veikta precīza montāžas procedūra un individuāli rūpnīcas testi.

-Nāk ar aukstumaģenta uzlādi.

-Uzstādīšanai nepieciešami tikai elektriskie savienojumi un aukstumaģenta līnijas (starp kondensācijas ierīci un ārējo siltummaini).